Čuvanje Isusovog groba


Na Veliku subotu 15.04.2017. godine čuvali smo Isusov grob u našoj župnoj crkvi Svetog Martina biskupa. Čuvanju groba prisustvovalo je pet naših članova. Na čuvanju su bili i članovi DVD-a Molvice i DVD-a Drežnik podokićki.