Školovanje u 2017. godini


U 2017. godini od strane Vatrogasne zajednice grada Samobora organizirano je školovanje za vatrogasca i vatrogasca 1. klase. Za vatrogasca uspješno završava 9 naših članova: Kristijan Carin, Ivan Pavlaković, Jasmina Makarun, Suzana Nikl, Marina Čizmok, Zvonimir Garašić, Dominik Garašić, Lucija Garašić i Marica Požgaj. Za vatrogasca 1. klase uspješno završavaju Mijo Musić, Ivan Šeper, Filip Mihočinec i Luka Kozlina.
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije organizirala je tečaj na simulatoru plamenih udara u JVP Ivanić grada. Tečaj uspješno završava naš član Krunoslav Makarun.